เกี่ยวกับฉัน

26 มกราคม 2554

แอมเวย์ประเทศไทย


ก่อตั้ง
4 พฤษภาคม 2530

วิสัยทัศน์
แอมเวย์...เพื่อคุณ เพื่อชีวิตที่มีคุณค่า

ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจขายตรงด้วยระบบการตลาดหลายชั้น นำเสนอสินค้าอุปโภคบริโภค มีผลประกอบการ

ปี 2552 ด้วยยอดขาย 13,300 ล้านบาท และบริษัทยังเป็นหนึ่งในสมาชิกของสมาคม
การขายตรงไทยตั้งแต่ปี 2531พร้อมมีเจตนารมณ์และมุ่งมั่นในอันที่จะจรรโลงธุรกิจ
ขายตรงที่มีคุณธรรม โดยได้ร่วมสนับสนุนอย่างจริงจังในการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
ธุรกิจขายตรงโลก ซึ่งบัญญัติขึ้นโดยสมาพันธ์การขายตรงโลกร่วมกับสมาคมการขายตรง
ในแต่ละประเทศทั่วโลก

นักธุรกิจและสมาชิกแอมเวย์
ปัจจุบันมีนักธุรกิจแอมเวย์ที่ต่ออายุสมาชิกภาพกับบริษัทเป็นจำนวน 320,000 รหัส

และสมาชิกผู้ใช้สินค้าแอมเวย์ที่ต่ออายุสมาชิกภาพเป็นจำนวน 700,000 รหัส

ผลิตภัณฑ์

แอมเวย์เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์อุปโภค
บริโภคมากกว่า 100 ชนิด หรือกว่า 500 รายการ ผลิตภัณฑ์ของแอมเวย์ทุกชนิดได้รับ
การคิดค้นขึ้นเป็นพิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและมีการรับประกัน
ความพอใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์

ประเภทของผลิตภัณฑ์

My Health
ประกอบด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนิวทริไลท์ 
ได้แก่ โปรตีนชนิดผง เครื่องดื่มผสมอุดมด้วยวิตามิน 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด 
ซึ่งผลิตโดยโรงงานนิวทริไลท์
และเป็นหนึ่งในผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด และวิตามินรายใหญ่ของโลก 

โดยนิวทริไลท์เป็นแบรนด์ระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
วิตามินและเกลือแร่เพียงแบรนด์เดียวที่เพาะปลูก เก็บเกี่ยว 

และมีกระบวนการผลิตด้วยระบบฟาร์มชีวภาพของตนเองที่ผ่านการรับรองแล้ว*
นอกจากนี้ยังประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เครื่องใช้เพื่อสุขภาพอนามัย อาทิ 

เครื่องกรองน้ำ เครื่องกรองอากาศ เป็นต้น

* จากการสำรวจของยูโรมอนิเตอร์ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับแนวหน้าที่มีชื่อเสียงใน 

ด้านการศึกษาข้อมูลทางการตลาดของผู้บริโภคใน 62 ประเทศ มีศูนย์
มากกว่า 600 แห่งทั่วโลก และมีสำนักงานใหญ่ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

My Self
ประกอบด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ทะนุถนอมความงาม   
ผลิตภัณฑ์รักษาอนามัยในช่องปาก ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาเรือนผม
และเครื่องสำอางอาร์ทิสทรี เครื่องสำอางบำรุงผิวหน้า

และสีสันในกลุ่มแบรนด์พรีเมี่ยมที่มียอดขายสูงสุด 1 ใน 5 ของโลกอย่างต่อเนื่อง
สำรวจโดย Euromonitor ในปี 1998 จนถึงปัจจุบัน

My Home
ประกอบด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์ซักรีด 
ผลิตภัณฑ์ถนอมรักษารถยนต์ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภายในบ้าน
ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร ชุดภาชนะประกอบอาหาร ไอคุ้ก

Personal Shoppers Catalog
 
ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์จากบริษัทและผู้ผลิตชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อสร้างเอกลักษณ์และโอกาสในการขายที่มากยิ่งขึ้นให้แก่นักธุรกิจแอมเวย์ 

ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ได้แก่ ข้าวหอมมะลิแอมเวย์ นมสดยูเอชทีไทย-เดนมาร์ค
ผลิตภัณฑ์โครงการหลวงดอยคำ กาแฟแอมฟี่ เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น